"Walka o wolność" - przeszłość bliższa młodym czytelnikomOpowiadania znajdujące się w czwartym tomie serii "Zdarzyło się w Polsce" rozgrywają się w tych najtrudniejszych dla naszego kraju chwilach - gdy zostaje on podzielony między zaborców, znika z map, gdy wszelkie przejawy patriotyzmu były tępione i surowo karane. To mroczne karty historii, pełne tragicznych chwil. A choć kolejne pokolenia dorastały i żyły w takich warunkach, to nie tracono nadziei na zmianę losu. 
Ważne były rzecz jasna warunki życiowe, ale też kolejne teksty pokazują nam młodych ludzi ryzykujących wiele, by odzyskać wolną ojczyznę. 

Bohaterowie opowiadań tworzą bardzo różnorodną grupę osób - są wśród nich nazwiska doskonale znane nawet młodym odbiorcom, inne - które warto przybliżyć, przypomnieć. Są szlachetnie urodzeni i ludzie z nizin, już w wieku kilku lat zarabiający na chleb. Okazuje się też, że walka nie tylko na chwytaniu za broń polega - wśród tekstów z tego tomu znajdziemy portret Fryderyka Chopina, którego orężem stała się muzyka. O tym, że sztuka może być także skutecznym sposobem zachowania tożsamości narodowej przekonuje wizyta w pracowni Jana Matejki. Ważne jest też działanie mające na celu wprowadzanie innowacji, ułatwiających codzienną egzystencję (czego dowodem jest opowieść o Ignacym Łukasiewiczu). 

Oprócz znanych postaci na kartach książki pojawiają się przedstawiciele różnych warstw społecznych, młody czytelnik poznaje realia życia pod zaborami, przeszkody stawiane tym, którzy pragnęli się uczyć, dramatyczne warunki panujące w robotniczych domach - te obrazy zapadają w pamięć, a poznawana w taki sposób historia bardziej przemawia i pozwala lepiej zrozumieć wiele kwestii. 

Autorzy prezentują i niejednoznacznie oceniane zdarzenia z lat walki o niepodległość - powstanie listopadowe czy powstanie styczniowe - starają się wyjaśnić uwzględniając wszelkie aspekty przyczyny niepowodzeń, pokazać obiektywnie szanse i braki tych zrywów. 

Ilustracje Mikołaja Kamlera pozwalają poznać realia epoki, ale też są symboliczną interpretację zdarzeń, doskonale oddają nastroje, emocje, aurę tamtych wydarzeń. 

Świetna, warta uwagi seria - jeśli jeszcze nie mieliście okazji jej poznać, to zachęcamy gorąco po sięgnięcie po wszystkie cztery tomy. Z pewnością będziecie - tak jak i my - czekać na ostatni, piąty, przybliżający młodym czytelnikom najbliższe nam czasy. 

Polecamy
Katarzyna i dziewczynki

"Walka o wolność. 10 opowiadań z czasów rozbiorów"
Autor: Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła
Ilustrator: Mikołaj Kamler
Wydawnictwo: Literatura
Oprawa: twarda
Liczba stron: 208
Format: 17x22,5 cm
ISBN: 978-83-7672-327-3
Komentarze