"Opowieści biblijne" - pięknie i prosto o sprawach najważniejszych
Wizerunek Jezusa widoczny na okładce to przedostania ilustracja w książce - przedstawia zmartwychwstałego Chrystusa, a autor tej opowieści - Wojciech Widłak, zamyka ją słowami: "Dzięki uczniom Jezusa, a potem uczniom ich uczniów, któregoś dnia także ja i Ty usłyszeliśmy tę niezwykłą nowinę - o śmierci, która została pokonana, i o Jezusie, który chce przychodzić do nas mimo zamykanych drzwi i być z nami - aż do końca świata". To piękne podsumowanie sugeruje, kto miałby być odbiorcą tej lektury: młodzi czytelnicy, pragnący dowiedzieć się więcej na temat wiary, poznać Pismo Święte - najważniejszy tekst dla każdej wierzącej osoby. 

Ale nie tylko dla nich przeznaczona jest ta pozycja - powinna sięgnąć po nią każda osoba, bo jak podkreśla we wstępie Anna Garbal, Biblia to zbiór ksiąg, z którego czerpano inspiracje przez wieki, także i dziś jest w taki sposób wykorzystywany. Bez znajomości tekstów biblijnych nie pojmiemy wielu niuansów znaczeniowych, nie zrozumiemy nawiązań, związków frazeologicznych z Biblii się wywodzących. W Piśmie Świętym ma swój początek wiele gatunków literackich. 

Anna Garbal podkreśla też symboliczny fakt, iż Biblię tworzyło wiele osób i analogicznie - niniejsza pozycja ma także kilku autorów. Ośmioro pisarzy wzięło na warsztat historie biblijne, uwspółcześniło ich język, przedstawiło w sposób, który młodym odbiorcom pozwala lepiej zrozumieć opisywane treści. 

Starotestamentowe teksty przybliżają piękną opowieść o stworzeniu świata, historię grzechu pierworodnego, postać bratobójcy Kaina, poruszającą historię biblijnego potopu, losy budowniczych wieży Babel, wielkie postacie Starego Testamentu: Abrahama, Józefa, Mojżesza, Jozuego, Samsona, Dawida, Samuela, Daniela i Jonasza. 

Druga część "Opowieści biblijnych" to nie tylko życie Chrystusa, jego narodziny, działalność, męczeńska śmierć, ale przede wszystkim nauki, które przekazywał swoim uczniom, osobom podążającym za nim. Enigmatycznie brzmiące przypowieści zostają wyjaśnione młodym czytelnikom, bo są to przecież teksty niezwykle ważne: uniwersalne i ponadczasowe, a ich zrozumienie pozwala lepiej pojąć sens zdarzeń, które nas spotykają, pokierować swoim postępowaniem tak, by było ono zgodnie z naukami Jezusa. 

Niespełna dwieście pięćdziesiąt stron i wiele ilustracji, często umiejscowionych na rozkładówkach - można by powiedzieć, iż jest to niezbyt obszerna pozycja - ale z drugiej strony - stanowi bardzo dobrą podstawę, doskonały wstęp do lektury oryginalnego tekstu. Autorzy piszą prosto, klarownie przedstawiają ukazywane zdarzenia, czasem dopowiadają, tak by lakoniczny tekst zrozumiały dla starszych, dorosłych osób czytających Biblię, miał okazję dotrzeć do serc i umysłów najmłodszych. Piękne, przykuwające uwagę ilustracje zapadają w pamięć nie mniej niż historie, które wyszły "spod piór" autorów: urzekający wiersz Jarosława Mikołajewskiego o zwiastowaniu, napisana przez Grzegorza Gortata poruszająca historia cieśli - sąsiada Jezusa, nieco tylko od Niego starszego, który pragnie dowiedzieć się, czy potrafi On rzeczywiście czynić cuda (z tak wzruszającym zakończeniem...), intrygujący pomysł przedstawienia ostatnich dni Chrystusa autorstwa Grzegorza Kasdepke - to tylko niektóre opowieści sprawiające, że i dla najmłodszych - siłą rzeczy jeszcze mniej wyrobionych, mniej cierpliwych czytelników teksty Pisma Świętego stają się bliskie, ważne, przekazują im ważne prawdy.

Polecam
Katarzyna

"Opowieści biblijne"
Autor: Grzegorz Gortat, Grzegorz Kasdepke, Maria Ewa Letki, Jarosław Mikołajewski, Joanna Papuzińska, Eliza Piotrowska, Wojciech Widłak, Marcin Wroński
Ilustrator: Anna Gensler
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia 
Oprawa: twarda
Liczba stron: 248
Format: 16,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-83-10-12379-4Komentarze